Osobní finance, peníze

finanční magazín

Pojišťovny v ČR

Pojišťovny v ČR patří mezi největší, nejstabilnější a nejbohatší finanční společnosti – ostatně takové jsou pojišťovny po celém světě. Dohled nad pojišťovnami provádí Česká národní banka. Podívejme se na to, jaké pojišťovny v ČR máme, čím jsou zajímavé a podobně.

Česká pojišťovna

Samozřejmě, nemůžeme nezmínit největší pojišťovnu na našem trhu. Pojišťovna patří do holding GeneraliPPF a drží zhruba čtvrtinu trhu. Jde o univerzální pojišťovnu, která nabízí občanům i firmám pojištění a to jak životní i neživotní, včetně nejrůznějších speciálních produktů, jako je pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, nebo penzijní připojištění.

Kooperativa

Komerční pojišťovny v ČR měly svého pionýra právě v rakouské Kooperativě (člen Vienna Insurance Group). Dnes jde o jedinou pojišťovnu, která může svým podílem na trhu konkurovat České pojišťovně.

Česká podnikatelská pojišťovna

Veskrze malá, ale úzce specializovaná pojišťovna, která patří mezi vůbec největší poskytovatele povinného ručení v České republice.

ČSOB pojišťovna

Raketový vzestup této pojišťovny až na třetí místo na našem trhu je poměrně zajímavý. Pojišťovně se daří ve všech oblastech, zejména pak v pojištění vozidel a penzijním připojištění.

Evropská cestovní pojišťovna

Unikátní pojišťovna v tom směru, že se soustředí na jeden jediný produkt – cestovní pojištění. Pravidelně sbírá ocenění v kategorii pro specializované pojišťovny.

ING pojišťovna

Jedna z mála čistě životních pojišťoven na našem trhu. Na našem trhu působí už od počátku devadesátých let dvacátého století, původně pod jménem Nationale-Nederlanden.

Pojišťovny v ČR čím dál častěji spolupracují s bankami a dalšími společnostmi, případně patří do rodiny finančních institucí, které bankovní služby poskytují. Tato spolupráce je očividná u mnoha různých institucí. Nejvýraznější spolupráce probíhá samozřejmě mezi rodinami společností, jako je ČSOB+ČSOB pojišťovna+Poštovní spořitelna+ČMSS, které všechny patří pod ČSOB.

Nalezneme ale i nenucenější spolupráci – taková symbióza probíhá například mezi GE Money Bank a ING, protože ING v České republice neprovozuje retailové bankovnictví, využívá kreditní karty GE, která zase má kam směřovat klienty v oblasti pojištění a penzijního připojištění.