Osobní finance, peníze

finanční magazín

Obligace

Napsal dockal • Jun 21st, 2012 • Rubrika: Finance

Obligace neboli dluhopisy, jsou cenné papíry, které emitenta zavazují k uhrazení dluhu a výnosů věřiteli. Obligace existují hned v několika typech a rozdělujeme je podle několika kritérií.

Rozdělení obligací pod emitenta

Obligace můžeme rozdělit podle toho, kdo je vydává. Obligace státní a firemní se od sebe poměrně dost odlišují, nejen tím, že je vydal někdo jiný:

-          Obligace státní – vydává je stát, za Českou republiku tak činí Ministerstvo financí. Právě tyto dluhopis y ve velké míře nakupují konzervativní penzijní fondy, aby zajistily kladné zhodnocení úspor svých klientů a zároveň takřka neriskovaly neúspěch investice.

-          Komunální obligace – vydává je některý samosprávní celek a jejich splacení pokrývá vždy z konkrétního zdroje, kterým jsou například vybrané daně. Vydání těchto dluhopisů musí posvětit i Ministerstvo financí ČR.

-          Korporátní obligace – slouží firmám k získání potřebného kapitálu. Kapitál může být použit k čemukoliv – od expanze po záchranu před bankrotem. Riziko a tedy i výše úroku se mění firmu od firmy – některé obligace jsou rizikovější, a aby je někdo zakoupil, musí poskytovat nějakou protihodnotu, tedy vyšší zhodnocení.

-          Bankovní obligace – vydávají je finanční instituce.

-          Pokladniční poukázka – jedná se o krátkodobé obligace, které mají pokrýt aktuální nedostatek financí.

Rozdělení obligací podle splatnosti

Doba splatnosti hraje u obligací velkou roli – dluhopis s delší dobou splatnosti je považován za rizikovější a emitent se tedy musí smířit s vyšším úrokem, než kdyby vydával ve stejné situaci stejné dluhopisy, jenom s kratší dobou splatnosti:

-          Krátkodobé obligace – doba splatnosti je do jednoho roku. To splňují většinou pokladniční poukázky.

-          Střednědobé obligace – doba splatnosti se pohybuje od jednoho do deseti let.

-          Dlouhodobé obligace – dluhopisy se splatností nad deset let.Štítky: , , ,

dockal je
Email na autora | Všechny články od dockal

Komentáře k článku